Příspěvky (platné pro rok 2020)

Příspěvky se skládají ze dvou částí - z členského příspěvku ČOS a z oddílového příspěvku tělovýchovné jednoty Sokol Smíchov II.

Věková hranice pro určení výše příspěvku je definována rokem, ve kterém příslušný člen jednoty dovrší rozhodného věku uvedeného níže. Věk člena se prokazuje občanským nebo jiným průkazem, na kterém je jasně uvedeno datum narození.

Příspěvky se platí v úředních hodinách (po - čt, 17:30 - 20:00) u tajemnice jednoty.

Členské příspěvky ČOS:

Členské příspěvky ČOS jsou splatné nejpozději do 31.1. a platí výhradně na 1 rok (tj. od 1.1. - 31.12.2020).

 • členové do 18 let včetně - 200 Kč
 • členové 19 let až 65 let včetně - 500 Kč
 • členové 66 let a starší - 200 Kč

Oddílové příspěvky TJ Sokol Smíchov II:

Oddílové příspěvky TJ Sokol Smíchov II. jsou splatné nejpozději do 31.1. a platí na 1 rok. Platbu lze provést jednorázově resp. děleně na 1/2 kalendářního roku.

 • členové do 18 let včetně - 1 500 Kč na celý rok resp. 1 000 Kč na pololetí
 • členové 19 let až 65 let včetně - 2 300 Kč na celý rok resp. 1 500 Kč na pololetí
 • členové 66 let a starší - 1 500 Kč na celý rok resp. 1 000 Kč na pololetí
 • cvičení rodiče s dětmi* - 1 500 Kč na celý rok resp. 1 000 Kč na pololetí

*  jedná se o dvojici rodič + dítě, členský příspěvek se platí za každého cvičence

Příklady:

 • mladší žák, jednorázová platba na 1 rok: Příspěvek ČOS 200 Kč + oddílový příspěvek 1 500 Kč =
  1 700 Kč
 • cvičení rodiče s dětmi, dělená platba na 1/2 roku: Příspěvek ČOS za rodiče 500 Kč + příspěvek ČOS za dítě 200 Kč + oddílový příspěvek 1 000 Kč = 1 700 Kč

Komerční pronájem

Tělocvičnu je rovněž možno pronajmout veřejnosti.

Volné časy k pronájmu jsou uvedeny v rozvrhu, nejčastěji se jedná o dopolední hodiny od pondělí do pátku a o víkendy. Pokud máte zájem o pronájem, spojte se s námi pomocí emailu tajemnice@sokol-smichov2.eu nebo nás kontaktujte v úředních hodinách osobně (po - čt, 17:30 - 20:00)či na telefonním čísle jednoty (257 328 100).