Vítejte v Sokole!

Sokol Smíchov II je jednota s téměř 120 letou tradicí a zkušenostmi.

S chutí se věnujeme sportu a nabízíme Vám tak jedinečnou možnost zahodit (alespoň na chvíli) všechny starosti za hlavu a odpočinout si při sportu.

U dětí se snažíme vzbudit zájem o sport a pohyb a zároveň rozvíjet základní pohybové dovednosti s ohledem na jejich vývoj. Dospělým nabízíme jak rekreační sportovní využití, tak i zdravotní tělesnou výchovu.

PF 2023

Členské a oddílové příspěvky pro rok 2023

Bohužel i na naší jednotu dopadla současná situace a nárůst cen za energie jsme byli nuceni promítnout do příspěvků za cvičení pro rok 2023.

Vzhledem k blížícímu se XVII. všesokolskému sletu je pro rok 2023 navýšena o 100Kč i částka za členskou spolkovou známku (nákup mimořádné sletové známky je pro členstvo spolku povinný).

V rubrice "Ceník / Poplatky" jsou uvedeny aktuální platné výše příspěvků pro rok 2023.

Nábor - mladší žáci

Celoročně přijímáme cvičence 6-11 let do oddílu mladších žáků. Cvičení probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 a je zaměřeno na získání základních dovedností na nářadí a při míčových hrách.

Přijďte se podívat a rovnou vyzkoušet!

v případě zájmu můžete též kontaktovat vedoucího oddílu Martina Lokajíčka (702 117 933).