Vážená sestro / Vážený bratře,
naše jednota si Tě dovoluje pozvat na valnou hromadu, která se bude konat 23.3.2023 od 18:00 hod. v prostorách jednoty (Vrázova 6, Praha 5 – Smíchov).


Program valné hromady je uveden zde.


Valné hromady se mohou účastnit členové starší 18ti let, kteří mají splněny veškeré závazky vůči jednotě. Ostatní členové jednoty a ČOS jsou na valné hromadě vítáni jako hosté.
Pro úplnost připomínáme – členské průkazy a přezuvky s sebou.