S platností od 01. 01. 2024 lze nově hradit členské a oddílové příspěvky rovněž bezhotovostním způsobem.

  • Účet pro úhradu příspěvků je: 2002517678/2010, vedený u Fio banky, a.s.
  • VS = rodné číslo bez lomítka. V případě páru rodič a dítě je nezbytné provést vždy 2 samostatné úhrady – jednu za dítě vč. jeho rodného čísla a druhou za rodiče vč. jeho rodného čísla, případně jiné osoby, která se přihlásí, že bude s daným dítětem na hodiny docházet. Doprovod dítěte oddílový příspěvek neplatí.
  • Zpráva pro příjemce“ = jméno a příjmení cvičence + název oddílu, ke kterému přísluší.