Ceník

Příspěvky pro rok 2024

Příspěvky se skládají ze dvou částí – z členského příspěvku ČOS a z oddílového příspěvku tělovýchovné jednoty Sokol Smíchov II.

Věková hranice pro určení výše příspěvku je definována rokem, ve kterém příslušný člen jednoty dovrší rozhodného věku uvedeného níže. Věk člena se prokazuje občanským nebo jiným průkazem, na kterém je jasně uvedeno datum narození.

Příspěvky se platí v úředních hodinách (út a čt, 18:00 – 20:00) v kanceláři jednoty.

S platností od 01. 01. 2024 lze, vedle platby v hotovosti, hradit členské a oddílové příspěvky rovněž bezhotovostním způsobem:

 • Účet pro úhradu příspěvků je: 2002517678/2010, vedený u Fio banky, a.s.
 • VS = rodné číslo bez lomítka. V případě páru rodič a dítě je nezbytné provést vždy 2 samostatné úhrady – jednu za dítě vč. jeho rodného čísla a druhou za rodiče vč. jeho rodného čísla, případně jiné osoby, která se přihlásí, že bude s daným dítětem na hodiny docházet. Doprovod dítěte oddílový příspěvek neplatí.
 • „Zpráva pro příjemce“ = jméno a příjmení cvičence + název oddílu, ke kterému přísluší.

Členské příspěvky ČOS:

Členské příspěvky ČOS jsou splatné nejpozději do 31.1. a platí výhradně na celý kalendářní rok (tj. od 1.1. – 31.12.2024).  Při příležitosti pořádání XVII. všesokolského sletu součástí členských příspěvků mimořádná sletová známka v hodnotě 100 Kč, její nákup je povinný.

 • členové do 18 let včetně – 200 + 100 Kč
 • členové 19 let až 64 let včetně – 500 + 100 Kč
 • členové 65 let a starší – 200 + 100 Kč

Oddílové příspěvky T.J. Sokol – Smíchov II:

Oddílové příspěvky T.J. Sokol – Smíchov II. jsou splatné nejpozději do 31.1. a platí na 1 rok. Platbu lze provést jednorázově resp. děleně na 1/2 kalendářního roku.

 • členové do 18 let včetně – 2 500 Kč na celý rok resp. 1 500 Kč na pololetí
 • členové 19 let až 64 let včetně – 3 300 Kč na celý rok resp. 2 200 Kč na pololetí
 • členové 65 let a starší – 2 500 Kč na celý rok resp. 1500 Kč na pololetí
 • cvičení rodiče s dětmi* – 2 500 Kč na celý rok resp. 1 500 Kč na pololetí

*  jedná se o dvojici rodič + dítě, členský příspěvek se platí za každého cvičence

Zdá se Vám to moc? Zkusme se podívat na několik příkladů:

 • mladší žák, jednorázová platba na 1 rok: Příspěvek ČOS 200 Kč + sletová známka 100 Kč + oddílový příspěvek 2 500 Kč = 2 800 Kč
 • cvičení rodiče s dětmi, dělená platba na 1/2 roku: Příspěvek ČOS za rodiče 500 Kč + příspěvek ČOS za dítě 200 Kč + 2x sletová známka a 100 Kč + oddílový příspěvek 1 500 Kč = 2 400 Kč

Vezmeme-li v úvahu, že za rok se odcvičí cca 42 týdnů a jako příklad zvolíme 1 návštěvu týdně, vychází hodina cvičení (60 minut) při celoroční platbě:

 • rodiče a děti – 81 Kč / hod
 • předškoláci, žactvo – 67 Kč / hod
 • členové 18-65 let – 93 Kč / hod
 • členové nad 65 let – 67 Kč / hod

Stále máte pocit, že je to moc? 😉

Komerční pronájem

Tělocvičnu je rovněž možno pronajmout veřejnosti.

Volné časy k pronájmu jsou uvedeny v rozvrhu, nejčastěji se jedná o dopolední hodiny od pondělí do pátku a o víkendy. Pokud máte zájem o pronájem, spojte se s námi pomocí emailu tajemnice@sokol-smichov2.eu nebo nás kontaktujte v úředních hodinách osobně (út a čt, 18:00 – 20:00) na telefonním čísle jednoty (257 328 100).