Vážená sestro,
Vážený bratře,

naše jednota si Tě dovoluje pozvat na valnou hromadu, jejíž program nalezneš níže. Valné hromady se mohou účastnit členové starší 18ti let, kteří mají splněny veškeré závazky vůči jednotě. Ostatní členové jednoty a ČOS jsou na valné hromadě vítáni.
Členské průkazy s sebou.

PROGRAM VALNÉ HROMADY

datum konání: 21. 03. 2024 od 18:00 hod.

místo konání: Vrázova 6, Praha 5 – Smíchov

 1. Prezence účastníků od 17:30 hod.
 2. Zahájení
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Kontrola usnesení z VH v roce 2023
 5. Zpráva o činnosti jednoty a jejích oddílů v roce 2023 a plán činnosti na r. 2024
 6. Zpráva hospodáře za rok 2023 a předložení rozpočtu pro rok 2024 ke schválení valnou hromadou
 7. Zpráva revizní komise za rok 2023
 8. Diskuse k předneseným zprávám
 9. Předložení dalších návrhů z pléna a případné hlasování o nich
 10. Projednání a schválení usnesení VH
 11. Závěr

S pozdravem,

Jitka Štěpánová, starostka